प्रवचने

Current     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2007     2006     ऑडीओ ब्रॉडकास्टिंग सूचना

अध्यात्म मंगल धाम व माया अपार्टमेंटस मध्ये होणाऱ्या पु. स्वामी मकरंद नाथ यांची प्रवचने, गुरु स्तवने व विशेष कार्यक्रम ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
(सौजन्य :
स्वामी माधवनाथ बोध प्रसारक मंडळ, पुणे )

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- १४-१०-२०१८-Ashwin_Shudha_Chaturthi 16.30 MB डाउनलोड
रवि- ०२-०९-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.05 MB डाउनलोड
रवि- १९-०८-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.53 MB डाउनलोड
रवि- २२-०७-२०१८-Sadguru_Stavan 6.31 MB डाउनलोड
रवि- १२-०८-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.82 MB डाउनलोड
रवि- २९-०७-२०१८-Guru_Purnima_Utsav 12.10 MB डाउनलोड
रवि- १५-०७-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.36 MB डाउनलोड
रवि- ०१-०७-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.05 MB डाउनलोड
रवि- १७-०६-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.96 MB डाउनलोड
रवि- १०-०६-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.88 MB डाउनलोड
रवि- १३-०५-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.83 MB डाउनलोड
रवि- ०३-०६-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.63 MB डाउनलोड
रवि- ०६-०५-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.61 MB डाउनलोड
रवि- २२-०४-२०१८-Swami_Makarandnath_Eakshti_Vishesh_Karyekram 14.44 MB डाउनलोड
रवि- १५-०४-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.97 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०४-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.64 MB डाउनलोड
रवि- १८-०३-२०१८-GudhiPadwa_Vishesh_Karyekram 8.85 MB डाउनलोड
रवि- ११-०३-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.14 MB डाउनलोड
रवि- ०४-०३-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.73 MB डाउनलोड
रवि- ०४-०२-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.39 MB डाउनलोड
रवि- ०७-०१-२०१८-Swamiji_Pravachan 6.22 MB डाउनलोडबुधवार


Pravachans Size Download
बुध- १०-१०-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.81 MB डाउनलोड
बुध- ०३-१०-२०१८-Bhaav_Sumane 7.84 MB डाउनलोड
बुध- ०५-०९-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.72 MB डाउनलोड
बुध- २५-०७-२०१८-Sadguru_Stavan 2.85 MB डाउनलोड
बुध- ११-०७-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.67 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०७-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.59 MB डाउनलोड
बुध- २०-०६-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.76 MB डाउनलोड
बुध- १३-०६-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.72 MB डाउनलोड
बुध- ०६-०६-२०१८-Swamiji__Dyneshwari_Pravachan 5.30 MB डाउनलोड
बुध- १६-०५-२०१८-Swamiji_Dwneshwari_Pravachan 5.55 MB डाउनलोड
बुध- ०९-०५-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.89 MB डाउनलोड
बुध- ०२-०५-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.21 MB डाउनलोड
बुध- १८-०४-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.00 MB डाउनलोड
बुध- ११-०४-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.83 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०४-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.79 MB डाउनलोड
बुध- २१-०३-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.52 MB डाउनलोड
बुध- १४-०३-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.75 MB डाउनलोड
बुध- ०७-०३-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.57 MB डाउनलोड
बुध- १०-०१-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 4.93 MB डाउनलोड
बुध- ०३-०१-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.51 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ११-१०-२०१८-सत्संग 7.45 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-१०-२०१८-सत्संग 7.10 MB डाउनलोड
गुरु- २७-०९-२०१८-सत्संग 6.99 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०९-२०१८-सत्संग 6.84 MB डाउनलोड
गुरु- ०६-०९-२०१८-सत्संग 7.30 MB डाउनलोड
गुरु- २३-०८-२०१८-सत्संग 7.27 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०८-२०१८-सत्संग 6.88 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०७-२०१८-सत्संग 7.21 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०७-२०१८-सत्संग 7.57 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०६-२०१८-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरु- २१-०६-२०१८-सत्संग 6.65 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०६-२०१८-सत्संग 7.37 MB डाउनलोड
गुरु- ०७-०६-२०१८-सत्संग 7.41 MB डाउनलोड
गुरु- १०-०५-२०१८-सत्संग 6.84 MB डाउनलोड
गुरु- ०३-०५-२०१८-सत्संग 7.04 MB डाउनलोड
गुरु- २६-०४-२०१८-सत्संग 7.09 MB डाउनलोड
गुरु- १९-०४-२०१८-सत्संग 7.07 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०४-२०१८-सत्संग 6.92 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०४-२०१८-सत्संग 7.62 MB डाउनलोड
गुरु- २२-०३-२०१८-सत्संग 7.19 MB डाउनलोड
गुरु- १५-०३-२०१८-सत्संग 7.54 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०३-२०१८-सत्संग 7.65 MB डाउनलोड
गुरु- ०१-०३-२०१८-सत्संग 8.07 MB डाउनलोड
गुरु- २२-०२-२०१८-सत्संग 7.29 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०२-२०१८-सत्संग 7.34 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०१-२०१८-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०१-२०१८-सत्संग 6.89 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-०१-२०१८-सत्संग 7.37 MB डाउनलोड

शुक्रवार


Pravachans Size Download
शुक्र- २७-०७-२०१८-Swami_Madhavnath_Punya_Smaran 7.28 MB डाउनलोड
शुक्र- ३०-०३-२०१८-Swami_Makarandnath_ekasashthi_Utsav 13.88 MB डाउनलोड

शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- २१-०७-२०१८-Sadguru_Stavan 7.20 MB डाउनलोड

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- २९-११-२०१५-Swamiji_Nagpur_Guru_Purnima_2015_Ashirwachan 4.03 MB डाउनलोड
रवि- २९-११-२०१५-Swamiji_Nagpur_Pravachan_4 7.73 MB डाउनलोड
रवि- २५-१०-२०१५-Pravachan 7.36 MB डाउनलोड
रवि- ०८-११-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.75 MB डाउनलोड
रवि- ०१-११-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.43 MB डाउनलोड
रवि- २५-१०-२०१५-YuvaSneha_25to35 11.81 MB डाउनलोड
रवि- ११-१०-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 7.15 MB डाउनलोड
रवि- १८-१०-२०१५-Ahwin_Shudda_Chaturthi_Visheh_Karyekram 14.37 MB डाउनलोड
रवि- २०-०९-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 7.35 MB डाउनलोड
रवि- १३-०९-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.89 MB डाउनलोड
रवि- ०६-०९-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 7.02 MB डाउनलोड
रवि- २३-०८-२०१५-Yuva_Sneha-15to30 11.35 MB डाउनलोड
रवि- २३-०८-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.91 MB डाउनलोड
रवि- १६-०८-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.18 MB डाउनलोड
रवि- ०२-०८-२०१५-GuruPournima_Utsav 14.30 MB डाउनलोड
रवि- २६-०७-२०१५-Sadguru_Stavan 6.66 MB डाउनलोड
रवि- १९-०७-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 7.13 MB डाउनलोड
रवि- १२-०७-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 7.03 MB डाउनलोड
रवि- ०५-०७-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.59 MB डाउनलोड
रवि- २८-०६-२०१५-Yuva_Snehaa-35to50 11.43 MB डाउनलोड
रवि- २८-०६-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.79 MB डाउनलोड
रवि- २१-०६-२०१५-Pravachan 6.67 MB डाउनलोड
रवि- १४-०६-२०१५-Pravachan 7.08 MB डाउनलोड
रवि- ०७-०६-२०१५-Pravachan 6.32 MB डाउनलोड
रवि- २४-०५-२०१५-Swami_Makarandnath_Vardhapandin_Utsav 14.51 MB डाउनलोड
रवि- १७-०५-२०१५-Pravachan 7.06 MB डाउनलोड
रवि- २२-०३-२०१५-YuvaSneha_25_35 11.86 MB डाउनलोड
रवि- १०-०५-२०१५-Pravachan 6.15 MB डाउनलोड
रवि- ०३-०५-२०१५-Pravachan 6.35 MB डाउनलोड
रवि- २६-०४-२०१५-Pravachan 5.81 MB डाउनलोड
रवि- १९-०४-२०१५-Pravachan 5.91 MB डाउनलोड
रवि- २२-०३-२०१५-Pravachan 5.19 MB डाउनलोड
रवि- १५-०३-२०१५-Pravachan 5.99 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०३-२०१५-Pravachan 6.96 MB डाउनलोड
रवि- २२-०२-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.48 MB डाउनलोड
रवि- ०१-०२-२०१५-Swamiji_Dyaneshwari_Pravachan 7.43 MB डाउनलोड
रवि- २५-०१-२०१५-YuvaSneha16to25 11.28 MB डाउनलोड
रवि- २५-०१-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 8.10 MB डाउनलोड
रवि- १८-०१-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.66 MB डाउनलोड
रवि- ११-०१-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.63 MB डाउनलोड
रवि- ०४-०१-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 8.77 MB डाउनलोडबुधवार


Pravachans Size Download
बुध- १२-०८-२०१५-Pravachan 5.64 MB डाउनलोड
बुध- १८-११-२०१५-Pravachan 5.79 MB डाउनलोड
बुध- ११-११-२०१५-Dipawali_Vishesh_Karyekram 13.77 MB डाउनलोड
बुध- ०४-११-२०१५-Swamiji_Dyneshawari_Pravachan 5.83 MB डाउनलोड
बुध- २१-१०-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.68 MB डाउनलोड
बुध- १४-१०-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.26 MB डाउनलोड
बुध- ०७-१०-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.41 MB डाउनलोड
बुध- ३०-०९-२०१५-Bhav_Sumane 6.74 MB डाउनलोड
बुध- ०९-०९-२०१५-Swamiji_Dyneshawari_Pravachan 5.81 MB डाउनलोड
बुध- ०२-०९-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.81 MB डाउनलोड
बुध- १९-०८-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.39 MB डाउनलोड
बुध- २९-०७-२०१५-Sadguru_Stavan 7.01 MB डाउनलोड
बुध- १५-०७-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.85 MB डाउनलोड
बुध- ०८-०७-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.57 MB डाउनलोड
बुध- ०१-०७-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.76 MB डाउनलोड
बुध- १७-०६-२०१५-Pravachan 5.67 MB डाउनलोड
बुध- १०-०६-२०१५-Pravachan 5.84 MB डाउनलोड
बुध- ०३-०६-२०१५-Pravachan 5.94 MB डाउनलोड
बुध- २०-०५-२०१५-Pravachan 5.85 MB डाउनलोड
बुध- ०६-०५-२०१५-Pravachan 5.77 MB डाउनलोड
बुध- १३-०५-२०१५-Pravachan 5.83 MB डाउनलोड
बुध- १८-०३-२०१५-Pravachan 5.78 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०३-२०१५-Pravachan 5.46 MB डाउनलोड
बुध- ११-०३-२०१५-Pravachan 5.67 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०३-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.43 MB डाउनलोड
बुध- १८-०२-२०१५-Pravachan 5.72 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०२-२०१५-Pravachan 5.16 MB डाउनलोड
बुध- २१-०१-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.29 MB डाउनलोड
बुध- ०७-०१-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.39 MB डाउनलोड
बुध- १४-०१-२०१५-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.55 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- २६-११-२०१५-Swamiji_Nagpur_Pravachan-01 7.10 MB डाउनलोड
गुरु- १९-११-२०१५-सत्संग 7.22 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-११-२०१५-सत्संग 7.29 MB डाउनलोड
गुरु- २९-१०-२०१५-सत्संग 7.44 MB डाउनलोड
गुरु- २२-१०-२०१५-Dashra_Vishesh_Karyekram 7.46 MB डाउनलोड
गुरु- १५-१०-२०१५-सत्संग 7.83 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-१०-२०१५-सत्संग 7.92 MB डाउनलोड
गुरु- ०१-१०-२०१५-सत्संग 7.92 MB डाउनलोड
गुरु- २४-०९-२०१५-सत्संग 7.34 MB डाउनलोड
गुरु- १०-०९-२०१५-सत्संग 6.89 MB डाउनलोड
गुरु- ०३-०९-२०१५-सत्संग 7.70 MB डाउनलोड
गुरु- २७-०८-२०१५-सत्संग 6.30 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०८-२०१५-सत्संग 7.24 MB डाउनलोड
गुरु- १३-०८-२०१५-सत्संग 6.93 MB डाउनलोड
गुरु- ३०-०७-२०१५-Sadguru_Stavan 7.65 MB डाउनलोड
गुरु- २३-०७-२०१५-Sadguru_Stavan 7.62 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०७-२०१५-सत्संग 6.91 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०७-२०१५-सत्संग 7.51 MB डाउनलोड
गुरु- ०२-०७-२०१५-सत्संग 7.18 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०६-२०१५-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरु- १८-०६-२०१५-सत्संग 7.83 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०६-२०१५-सत्संग 7.43 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-०६-२०१५-सत्संग 7.51 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०५-२०१५-सत्संग 7.15 MB डाउनलोड
गुरु- २१-०५-२०१५-सत्संग 7.80 MB डाउनलोड
गुरु- ०७-०५-२०१५-सत्संग 7.02 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०५-२०१५-सत्संग 7.32 MB डाउनलोड
गुरु- २६-०३-२०१५-सत्संग 7.16 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०४-२०१५-सत्संग 7.78 MB डाउनलोड
गुरु- ३०-०४-२०१५-सत्संग 7.57 MB डाउनलोड
गुरु- २३-०४-२०१५-सत्संग 7.26 MB डाउनलोड
गुरु- १९-०३-२०१५-Satsang_Upendra_Bhat 26.20 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०३-२०१५-सत्संग 6.53 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०३-२०१५-Anand_Bhate_Abhang 7.49 MB डाउनलोड
गुरु- १९-०२-२०१५-सत्संग 7.42 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०२-२०१५-सत्संग 6.99 MB डाउनलोड
गुरु- २२-०१-२०१५-सत्संग 7.42 MB डाउनलोड
गुरु- १५-०१-२०१५-सत्संग 7.52 MB डाउनलोड
गुरु- ०१-०१-२०१५-सत्संग 7.13 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०१-२०१५-सत्संग 7.41 MB डाउनलोड

शुक्रवार


Pravachans Size Download
शुक्र- २७-११-२०१५-Swamiji_Nagpur_2015_Satsang_01 6.86 MB डाउनलोड
शुक्र- २७-११-२०१५-Swamiji_Nagpur_Pravachan_2 7.52 MB डाउनलोड
शुक्र- ३१-०७-२०१५-Swami_Madhavnath_Punya_Smaran 11.17 MB डाउनलोड
शुक्र- ०१-०५-२०१५-YuvaSneha_50_Above 10.54 MB डाउनलोड

शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- २८-११-२०१५-Swamiji_Nagpur_2015_Satsang_02 8.55 MB डाउनलोड
शनि- २८-११-२०१५-Swamiji_Nagpur_Pravachan_3 7.57 MB डाउनलोड
शनि- २५-०७-२०१५-Sadguru_Stavan 6.88 MB डाउनलोड
शनि- २८-०३-२०१५-RamNavami 11.80 MB डाउनलोड
शनि- २१-०३-२०१५-GudhiPadwa 7.94 MB डाउनलोड
शनि- २४-०१-२०१५-Anushangik_Sadhana 7.00 MB डाउनलोड