प्रवचने

Current     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2007     2006     ऑडीओ ब्रॉडकास्टिंग सूचना

अध्यात्म मंगल धाम व माया अपार्टमेंटस मध्ये होणाऱ्या पु. स्वामी मकरंद नाथ यांची प्रवचने, गुरु स्तवने व विशेष कार्यक्रम ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
(सौजन्य :
स्वामी माधवनाथ बोध प्रसारक मंडळ, पुणे )

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- ०३-१२-२०१७-Swamiji_Pravachan 7.11 MB डाउनलोड
रवि- २६-११-२०१७-Swamiji_Pravachan 6.23 MB डाउनलोड
रवि- ०५-११-२०१७-Swamiji_Pravachan 6.41 MB डाउनलोड
रवि- १५-१०-२०१७-Swamiji_Pravachan 6.48 MB डाउनलोड
रवि- ०८-१०-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.24 MB डाउनलोड
रवि- २४-०९-२०१७-Ashvin_Shuddah_Chaturthi_Vishesh_Karyekram 14.38 MB डाउनलोड
रवि- १७-०९-२०१७-Swamiji_Pravachan 6.00 MB डाउनलोड
रवि- १०-०९-२०१७-Swamiji_Pravachan 6.55 MB डाउनलोड
रवि- ०३-०९-२०१७-Swamiji_Pravachan 6.51 MB डाउनलोड
रवि- २०-०८-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.67 MB डाउनलोड
रवि- १३-०८-२०१७-Swaqmiji_Pravachan 6.23 MB डाउनलोड
रवि- ०६-०८-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.42 MB डाउनलोड
रवि- १६-०७-२०१७-Gurupournima_Utsav 12.94 MB डाउनलोड
रवि- २५-०६-२०१७-Yuva_Sneha_35_50_Swami_Madhavnath_Darshan 10.12 MB डाउनलोड
रवि- २८-०५-२०१७-Pp_Swami_Makarandnath_Vardhapandin 15.57 MB डाउनलोड
रवि- २१-०५-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.81 MB डाउनलोड
रवि- १४-०५-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.63 MB डाउनलोड
रवि- ०७-०५-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.16 MB डाउनलोड
रवि- ०९-०४-२०१७-Yuva_Sneha50&above_PpSwami_Madhavnath 10.64 MB डाउनलोड
रवि- १६-०४-२०१७-Swamiji_Pravacham 5.28 MB डाउनलोड
रवि- ०९-०४-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.56 MB डाउनलोड
रवि- ०२-०४-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.69 MB डाउनलोड
रवि- १९-०३-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.25 MB डाउनलोड
रवि- १२-०३-२०१७-Swamiji_Pravachan 6.62 MB डाउनलोड
रवि- ०५-०३-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.22 MB डाउनलोड
रवि- १९-०२-२०१७-Das_Bodh_Pravachankar_Swami_Madhavnath_Vishesh_Kendra 6.14 MB डाउनलोड
रवि- १९-०२-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.00 MB डाउनलोड
रवि- १५-०१-२०१७-Swamiji_Pravachan 5.69 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०१-२०१७-Swamiji_Pravachan 4.83 MB डाउनलोड
रवि- ०१-०१-२०१७-Matoshri_Sarlatai_Janma_Shatabdi_Utsav 8.79 MB डाउनलोड


मंगळवार


Pravachans Size Download
मंगळ- ०४-०४-२०१७-Ramnavami_Utsav 12.50 MB डाउनलोड
मंगळ- २८-०३-२०१७-Gudhi_Padva_Vishesh_Karyekram 8.01 MB डाउनलोड

बुधवार


Pravachans Size Download
बुध- ०६-१२-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 4.43 MB डाउनलोड
बुध- ०१-११-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.27 MB डाउनलोड
बुध- ११-१०-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.49 MB डाउनलोड
बुध- २०-०९-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.78 MB डाउनलोड
बुध- १३-०९-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.83 MB डाउनलोड
बुध- ०६-०९-२०१७-Swamiji__Dyneshwari_Pravachan 5.95 MB डाउनलोड
बुध- १७-०८-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.86 MB डाउनलोड
बुध- ०९-०८-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.19 MB डाउनलोड
बुध- ०२-०८-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.18 MB डाउनलोड
बुध- १२-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 7.59 MB डाउनलोड
बुध- ०५-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 6.48 MB डाउनलोड
बुध- १७-०५-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.84 MB डाउनलोड
बुध- १०-०५-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.03 MB डाउनलोड
बुध- ०३-०५-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.80 MB डाउनलोड
बुध- १९-०४-२०१७-Pravachan 4.28 MB डाउनलोड
बुध- १२-०४-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.01 MB डाउनलोड
बुध- ०५-०४-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.46 MB डाउनलोड
बुध- १५-०३-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.78 MB डाउनलोड
बुध- ०८-०३-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.03 MB डाउनलोड
बुध- ०१-०३-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.66 MB डाउनलोड
बुध- ०१-०२-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.91 MB डाउनलोड
बुध- १८-०१-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.14 MB डाउनलोड
बुध- ११-०१-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.04 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०१-२०१७-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.99 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- १४-१२-२०१७-सत्संग 7.28 MB डाउनलोड
गुरु- ०७-१२-२०१७-सत्संग 7.90 MB डाउनलोड
गुरु- २३-११-२०१७-सत्संग 7.72 MB डाउनलोड
गुरु- ०२-११-२०१७-सत्संग 7.32 MB डाउनलोड
गुरु- २७-१०-२०१७-सत्संग 7.01 MB डाउनलोड
गुरु- १९-१०-२०१७-Dipawali_Vishesh_Karyekram 14.38 MB डाउनलोड
गुरु- १२-१०-२०१७-सत्संग 7.72 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-१०-२०१७-सत्संग 7.38 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०९-२०१७-सत्संग 7.59 MB डाउनलोड
गुरु- २१-०९-२०१७-सत्संग 7.59 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०९-२०१७-सत्संग 7.57 MB डाउनलोड
गुरु- ०७-०९-२०१७-सत्संग 7.42 MB डाउनलोड
गुरु- २४-०८-२०१७-सत्संग 7.12 MB डाउनलोड
गुरु- १८-०८-२०१७-सत्संग 7.32 MB डाउनलोड
गुरु- १०-०८-२०१७-सत्संग 7.66 MB डाउनलोड
गुरु- ०३-०८-२०१७-Satsamg 7.26 MB डाउनलोड
गुरु- २७-०७-२०१७-Satsamg 6.96 MB डाउनलोड
गुरु- २२-०६-२०१७-सत्संग 7.32 MB डाउनलोड
गुरु- ०१-०६-२०१७-सत्संग 7.12 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०५-२०१७-सत्संग 7.68 MB डाउनलोड
गुरु- १८-०५-२०१७-सत्संग 7.29 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०५-२०१७-सत्संग 7.85 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-०५-२०१७-सत्संग 7.18 MB डाउनलोड
गुरु- २७-०४-२०१७-सत्संग 7.32 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०४-२०१७-सत्संग 7.68 MB डाउनलोड
गुरु- १३-०४-२०१७-सत्संग 8.47 MB डाउनलोड
गुरु- ०६-०४-२०१७-सत्संग 7.17 MB डाउनलोड
गुरु- २३-०३-२०१७-सत्संग 6.99 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०३-२०१७-सत्संग 7.30 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०३-२०१७-सत्संग 7.25 MB डाउनलोड
गुरु- ०२-०३-२०१७-सत्संग 6.99 MB डाउनलोड
गुरु- २३-०२-२०१७-सत्संग 6.92 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०२-२०१७-सत्संग 7.22 MB डाउनलोड
गुरु- ०२-०२-२०१७-सत्संग 6.87 MB डाउनलोड
गुरु- १९-०१-२०१७-सत्संग 7.25 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०१-२०१७-सत्संग 6.89 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०१-२०१७-सत्संग 7.08 MB डाउनलोड


शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- ३०-०९-२०१७-Dashra_Vishesh_Karyekram 8.10 MB डाउनलोड
शनि- ०१-०७-२०१७-Sadguru_Stavan 6.91 MB डाउनलोड
शनि- ०६-०५-२०१७-Swami_Madhavnath_ani_Swami_Makarandnath 6.32 MB डाउनलोड
शनि- ०१-०४-२०१७-Swami_Swarupanand_ani_Swami_Madhavnath_Darshan 7.47 MB डाउनलोड
शनि- ०४-०३-२०१७-Swami_Madhavnath_Darshan_Bhakti_Yogi_Swami_Madhavnath 7.15 MB डाउनलोड
शनि- ०७-०१-२०१७-Swami_Madhavnath_Darshan_Pravachankar_Swamiji 7.45 MB डाउनलोड