प्रवचने

Current     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2007     2006     ऑडीओ ब्रॉडकास्टिंग सूचना

अध्यात्म मंगल धाम व माया अपार्टमेंटस मध्ये होणाऱ्या पु. स्वामी मकरंद नाथ यांची प्रवचने, गुरु स्तवने व विशेष कार्यक्रम ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
(सौजन्य :
स्वामी माधवनाथ बोध प्रसारक मंडळ, पुणे )

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- ०७-०१-२०१८-Swamiji_Pravachan 6.22 MB डाउनलोडबुधवार


Pravachans Size Download
बुध- १०-०१-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 4.93 MB डाउनलोड
बुध- ०३-०१-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.51 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ११-०१-२०१८-सत्संग 6.89 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-०१-२०१८-सत्संग 7.37 MB डाउनलोड


रविवार


Pravachans Size Download
रवि- २५-१२-२०११-Yuva_Sneha_35_45 11.68 MB डाउनलोड
रवि- २३-१०-२०११-Yuvasneha 12.46 MB डाउनलोड
रवि- ०२-१०-२०११-Pandharpur_Anand_Yatra 11.92 MB डाउनलोड
रवि- ०२-१०-२०११-Swami_Madhavnath_Vardhapandin_Utsav 15.52 MB डाउनलोड
रवि- २९-०५-२०११-सत्संग 9.01 MB डाउनलोड
रवि- २२-०५-२०११-Yuva_Sneha_Swami_Makarandnath_Vardhapandin 11.76 MB डाउनलोड
रवि- २७-०३-२०११-Yuva_Sneha 12.51 MB डाउनलोड
रवि- २३-०१-२०११-Yuva_Sneha 11.50 MB डाउनलोड

सोमवार


Pravachans Size Download
सोम- ०४-०४-२०११-Gudhipadva_Visheshkendra 7.05 MB डाउनलोड

मंगळवार


Pravachans Size Download
मंगळ- २२-०२-२०११-Swamiji_Gita_DharmaMandl_Pravachan 8.90 MB डाउनलोड


गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- २९-१२-२०११-सत्संग 7.44 MB डाउनलोड
गुरु- २२-१२-२०११-सत्संग 7.29 MB डाउनलोड
गुरु- १५-१२-२०११-सत्संग 6.97 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-१२-२०११-Suhas_Datar_Abhangseva 6.64 MB डाउनलोड
गुरु- ०१-१२-२०११-सत्संग 6.91 MB डाउनलोड
गुरु- २४-११-२०११-सत्संग 6.85 MB डाउनलोड
गुरु- १७-११-२०११-सत्संग 7.05 MB डाउनलोड
गुरु- १०-११-२०११-सत्संग 7.40 MB डाउनलोड
गुरु- ०३-११-२०११-सत्संग 7.09 MB डाउनलोड
गुरु- २७-१०-२०११-Dipavali_Vishesh_Kendra 10.59 MB डाउनलोड
गुरु- २०-१०-२०११-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरु- १३-१०-२०११-सत्संग 6.65 MB डाउनलोड
गुरु- ०६-१०-२०११-Vijayadashmi 7.92 MB डाउनलोड
गुरु- २९-०९-२०११-सत्संग 7.44 MB डाउनलोड
गुरु- १५-०९-२०११-Sastsang 5.54 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०९-२०११-सत्संग 6.87 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०८-२०११-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरु- १८-०८-२०११-सत्संग 7.58 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०८-२०११-सत्संग 3.91 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-०८-२०११-सत्संग 5.60 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०७-२०११-सत्संग 7.20 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०७-२०११-Sadguru_Stavan 6.65 MB डाउनलोड
गुरु- ०७-०७-२०११-सत्संग 7.52 MB डाउनलोड
गुरु- २३-०६-२०११-सत्संग 7.56 MB डाउनलोड
गुरु- ३०-०६-२०११-सत्संग 7.42 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०६-२०११-सत्संग 7.62 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०५-२०११-सत्संग 7.82 MB डाउनलोड
गुरु- २६-०५-२०११-Satsang(Rahul Deshpande) 5.17 MB डाउनलोड
गुरु- १९-०५-२०११-Satsang(Shekher Kumbhojkar) 6.99 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०६-२०११-सत्संग 6.84 MB डाउनलोड
गुरु- ०२-०६-२०११-सत्संग 7.22 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०५-२०११-सत्संग 7.49 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०४-२०११-सत्संग 7.07 MB डाउनलोड
गुरु- २१-०४-२०११-सत्संग 7.44 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०४-२०११-सत्संग 7.28 MB डाउनलोड
गुरु- ०७-०४-२०११-सत्संग 7.31 MB डाउनलोड
गुरु- ३१-०३-२०११-सत्संग 7.07 MB डाउनलोड
गुरु- १७-०३-२०११-सत्संग 6.96 MB डाउनलोड
गुरु- २४-०३-२०११-सत्संग 6.93 MB डाउनलोड
गुरु- १०-०३-२०११-सत्संग 6.77 MB डाउनलोड
गुरु- ०३-०३-२०११-सत्संग 7.47 MB डाउनलोड
गुरु- २४-०२-२०११-सत्संग 7.10 MB डाउनलोड
गुरु- १७-०२-२०११-सत्संग 8.06 MB डाउनलोड
गुरु- ०३-०२-२०११-सत्संग 7.60 MB डाउनलोड
गुरु- २७-०१-२०११-सत्संग 6.49 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०१-२०११-सत्संग 7.63 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०१-२०११-सत्संग 8.06 MB डाउनलोड


शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- ०३-१२-२०११-Anushangik_Sadhana 6.97 MB डाउनलोड
शनि- ०५-११-२०११-Anushangik_Sadhana 7.31 MB डाउनलोड
शनि- ०३-०९-२०११-Anushangik_Sadhana 6.01 MB डाउनलोड
शनि- ०६-०८-२०११-Anushangik_Sadhana 6.84 MB डाउनलोड
शनि- ३०-०७-२०११-SwamiMadhavnathPunyaSmaran 8.59 MB डाउनलोड
शनि- ०९-०७-२०११-Sadguru_Stvan 7.08 MB डाउनलोड
शनि- ०२-०७-२०११-Anushangik_Sadhana 6.76 MB डाउनलोड
शनि- ०४-०६-२०११-Anushangik_Sadhana 7.58 MB डाउनलोड
शनि- ०७-०५-२०११-Anushagik_Sadhana 6.21 MB डाउनलोड
शनि- ०२-०४-२०११-Anushangik_Sadhana 7.16 MB डाउनलोड
शनि- ०५-०३-२०११-Anushangik_Sadhana 7.12 MB डाउनलोड
शनि- ०५-०२-२०११-Anushangik_Sashana 7.35 MB डाउनलोड
शनि- ०१-०१-२०११-Anushangik_Sadhana 7.05 MB डाउनलोड