प्रवचने

Current     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2007     2006     ऑडीओ ब्रॉडकास्टिंग सूचना

अध्यात्म मंगल धाम व माया अपार्टमेंटस मध्ये होणाऱ्या पु. स्वामी मकरंद नाथ यांची प्रवचने, गुरु स्तवने व विशेष कार्यक्रम ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
(सौजन्य :
स्वामी माधवनाथ बोध प्रसारक मंडळ, पुणे )

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- १४-१०-२०१८-Ashwin_Shudha_Chaturthi 16.30 MB डाउनलोड
रवि- ०२-०९-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.05 MB डाउनलोड
रवि- १९-०८-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.53 MB डाउनलोड
रवि- २२-०७-२०१८-Sadguru_Stavan 6.31 MB डाउनलोड
रवि- १२-०८-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.82 MB डाउनलोड
रवि- २९-०७-२०१८-Guru_Purnima_Utsav 12.10 MB डाउनलोड
रवि- १५-०७-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.36 MB डाउनलोड
रवि- ०१-०७-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.05 MB डाउनलोड
रवि- १७-०६-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.96 MB डाउनलोड
रवि- १०-०६-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.88 MB डाउनलोड
रवि- १३-०५-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.83 MB डाउनलोड
रवि- ०३-०६-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.63 MB डाउनलोड
रवि- ०६-०५-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.61 MB डाउनलोड
रवि- २२-०४-२०१८-Swami_Makarandnath_Eakshti_Vishesh_Karyekram 14.44 MB डाउनलोड
रवि- १५-०४-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.97 MB डाउनलोड
रवि- ०८-०४-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.64 MB डाउनलोड
रवि- १८-०३-२०१८-GudhiPadwa_Vishesh_Karyekram 8.85 MB डाउनलोड
रवि- ११-०३-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.14 MB डाउनलोड
रवि- ०४-०३-२०१८-Swamiji_Pravachan 3.73 MB डाउनलोड
रवि- ०४-०२-२०१८-Swamiji_Pravachan 4.39 MB डाउनलोड
रवि- ०७-०१-२०१८-Swamiji_Pravachan 6.22 MB डाउनलोडबुधवार


Pravachans Size Download
बुध- १०-१०-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.81 MB डाउनलोड
बुध- ०३-१०-२०१८-Bhaav_Sumane 7.84 MB डाउनलोड
बुध- ०५-०९-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.72 MB डाउनलोड
बुध- २५-०७-२०१८-Sadguru_Stavan 2.85 MB डाउनलोड
बुध- ११-०७-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.67 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०७-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.59 MB डाउनलोड
बुध- २०-०६-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.76 MB डाउनलोड
बुध- १३-०६-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.72 MB डाउनलोड
बुध- ०६-०६-२०१८-Swamiji__Dyneshwari_Pravachan 5.30 MB डाउनलोड
बुध- १६-०५-२०१८-Swamiji_Dwneshwari_Pravachan 5.55 MB डाउनलोड
बुध- ०९-०५-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.89 MB डाउनलोड
बुध- ०२-०५-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.21 MB डाउनलोड
बुध- १८-०४-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 6.00 MB डाउनलोड
बुध- ११-०४-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.83 MB डाउनलोड
बुध- ०४-०४-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.79 MB डाउनलोड
बुध- २१-०३-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.52 MB डाउनलोड
बुध- १४-०३-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.75 MB डाउनलोड
बुध- ०७-०३-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.57 MB डाउनलोड
बुध- १०-०१-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 4.93 MB डाउनलोड
बुध- ०३-०१-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.51 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ११-१०-२०१८-सत्संग 7.45 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-१०-२०१८-सत्संग 7.10 MB डाउनलोड
गुरु- २७-०९-२०१८-सत्संग 6.99 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०९-२०१८-सत्संग 6.84 MB डाउनलोड
गुरु- ०६-०९-२०१८-सत्संग 7.30 MB डाउनलोड
गुरु- २३-०८-२०१८-सत्संग 7.27 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०८-२०१८-सत्संग 6.88 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०७-२०१८-सत्संग 7.21 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०७-२०१८-सत्संग 7.57 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०६-२०१८-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरु- २१-०६-२०१८-सत्संग 6.65 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०६-२०१८-सत्संग 7.37 MB डाउनलोड
गुरु- ०७-०६-२०१८-सत्संग 7.41 MB डाउनलोड
गुरु- १०-०५-२०१८-सत्संग 6.84 MB डाउनलोड
गुरु- ०३-०५-२०१८-सत्संग 7.04 MB डाउनलोड
गुरु- २६-०४-२०१८-सत्संग 7.09 MB डाउनलोड
गुरु- १९-०४-२०१८-सत्संग 7.07 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०४-२०१८-सत्संग 6.92 MB डाउनलोड
गुरु- ०५-०४-२०१८-सत्संग 7.62 MB डाउनलोड
गुरु- २२-०३-२०१८-सत्संग 7.19 MB डाउनलोड
गुरु- १५-०३-२०१८-सत्संग 7.54 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०३-२०१८-सत्संग 7.65 MB डाउनलोड
गुरु- ०१-०३-२०१८-सत्संग 8.07 MB डाउनलोड
गुरु- २२-०२-२०१८-सत्संग 7.29 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०२-२०१८-सत्संग 7.34 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०१-२०१८-सत्संग 7.06 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०१-२०१८-सत्संग 6.89 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-०१-२०१८-सत्संग 7.37 MB डाउनलोड

शुक्रवार


Pravachans Size Download
शुक्र- २७-०७-२०१८-Swami_Madhavnath_Punya_Smaran 7.28 MB डाउनलोड
शुक्र- ३०-०३-२०१८-Swami_Makarandnath_ekasashthi_Utsav 13.88 MB डाउनलोड

शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- २१-०७-२०१८-Sadguru_Stavan 7.20 MB डाउनलोड

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- २६-१२-२०१०-Yuva_Sneha 12.59 MB डाउनलोड
रवि- ०७-११-२०१०-Diwali_Special Program 10.76 MB डाउनलोड
रवि- २४-१०-२०१०-Yuva_Sneh_Sunday 4.15 MB डाउनलोड
रवि- १७-१०-२०१०-VijayaDashmi 8.94 MB डाउनलोड
रवि- १०-१०-२०१०-AshwinShuddhaChaturthi 12.70 MB डाउनलोड
रवि- ०३-१०-२०१०-JayantiUtsav 12.09 MB डाउनलोड
रवि- २२-०८-२०१०-YuvaSneha 10.90 MB डाउनलोड
रवि- ०७-०३-२०१०-Soham_Dhyan_Sadhana_Melawa 20.37 MB डाउनलोड
रवि- २८-०३-२०१०-YuvaSneha 4.46 MB डाउनलोडबुधवार


Pravachans Size Download
बुध- २४-०३-२०१०-Ramnavami_Karyakram 10.84 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ३०-१२-२०१०-सत्संग 7.29 MB डाउनलोड
गुरु- २३-१२-२०१०-सत्संग 7.03 MB डाउनलोड
गुरु- १६-१२-२०१०-सत्संग 6.20 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-१२-२०१०-सत्संग 7.15 MB डाउनलोड
गुरु- १८-११-२०१०-सत्संग 7.48 MB डाउनलोड
गुरु- २५-११-२०१०-सत्संग 7.04 MB डाउनलोड
गुरु- २८-१०-२०१०-सत्संग 7.41 MB डाउनलोड
गुरु- २१-१०-२०१०-सत्संग 6.95 MB डाउनलोड
गुरु- १४-१०-२०१०-सत्संग 6.09 MB डाउनलोड
गुरु- ३०-०९-२०१०-सत्संग 7.14 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०९-२०१०-सत्संग 7.35 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०९-२०१०-सत्संग 7.28 MB डाउनलोड
गुरु- २६-०८-२०१०-सत्संग 6.79 MB डाउनलोड
गुरु- १९-०८-२०१०-सत्संग 7.41 MB डाउनलोड
गुरु- २९-०७-२०१०-सत्संग 7.52 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०८-२०१०-सत्संग 7.13 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०७-२०१०-सत्संग 7.49 MB डाउनलोड
गुरु- २४-०६-२०१०-सत्संग 6.98 MB डाउनलोड
गुरु- १७-०६-२०१०-सत्संग 6.98 MB डाउनलोड
गुरु- १०-०६-२०१०-सत्संग 7.57 MB डाउनलोड
गुरु- २९-०४-२०१०-सत्संग 7.65 MB डाउनलोड
गुरु- २२-०४-२०१०-सत्संग 7.16 MB डाउनलोड
गुरु- २७-०५-२०१०-सत्संग 7.02 MB डाउनलोड
गुरु- १३-०५-२०१०-सत्संग 7.15 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०५-२०१०-सत्संग 8.15 MB डाउनलोड
गुरु- १५-०४-२०१०-सत्संग 7.05 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०३-२०१०-सत्संग 7.22 MB डाउनलोड
गुरु- १८-०३-२०१०-सत्संग 7.80 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०३-२०१०-Satsang_Shekhar_Kumbhojkar_Gayan 7.48 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०२-२०१०-सत्संग 7.19 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०१-२०१०-सत्संग 7.40 MB डाउनलोड
गुरु- १८-०२-२०१०-सत्संग 2.65 MB डाउनलोड
गुरु- २१-०१-२०१०-सत्संग 7.95 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०१-२०१०-सत्संग 5.79 MB डाउनलोड


शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- २५-१२-२०१०-Anushangik_Sadhana 7.11 MB डाउनलोड
शनि- ११-१२-२०१०-Pravachan 6.21 MB डाउनलोड
शनि- २७-११-२०१०-Anushangik_Sadhana 7.35 MB डाउनलोड
शनि- ०९-१०-२०१०-Pravachan 7.20 MB डाउनलोड
शनि- २५-०९-२०१०-Bhavsumane 6.51 MB डाउनलोड
शनि- ११-०९-२०१०-Pravachan 6.73 MB डाउनलोड
शनि- २८-०८-२०१०-Anushangik_Sadhana 15.79 MB डाउनलोड
शनि- १४-०८-२०१०-Pravachan 7.02 MB डाउनलोड
शनि- १०-०७-२०१०-Pravachan 6.46 MB डाउनलोड
शनि- २६-०६-२०१०-Anushangik_Sadhana 7.17 MB डाउनलोड
शनि- १२-०६-२०१०-Pravachan 7.16 MB डाउनलोड
शनि- २२-०५-२०१०-Anushangik_Sadhana 7.21 MB डाउनलोड
शनि- ०८-०५-२०१०-Pravachan 5.32 MB डाउनलोड
शनि- १०-०४-२०१०-Pravachan 7.17 MB डाउनलोड
शनि- २७-०३-२०१०-Anushangik_Sadhana 6.56 MB डाउनलोड
शनि- २३-०१-२०१०-Anushangik_Sadhana 6.70 MB डाउनलोड