प्रवचने

Current     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2007     2006     ऑडीओ ब्रॉडकास्टिंग सूचना

अध्यात्म मंगल धाम व माया अपार्टमेंटस मध्ये होणाऱ्या पु. स्वामी मकरंद नाथ यांची प्रवचने, गुरु स्तवने व विशेष कार्यक्रम ऐकण्यासाठी इथे क्लिक करा.
(सौजन्य :
स्वामी माधवनाथ बोध प्रसारक मंडळ, पुणे )

रविवार


Pravachans Size Download
रवि- ०७-०१-२०१८-Swamiji_Pravachan 6.22 MB डाउनलोडबुधवार


Pravachans Size Download
बुध- १०-०१-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 4.93 MB डाउनलोड
बुध- ०३-०१-२०१८-Swamiji_Dyneshwari_Pravachan 5.51 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ११-०१-२०१८-सत्संग 6.89 MB डाउनलोड
गुरु- ०४-०१-२०१८-सत्संग 7.37 MB डाउनलोड


रविवार


Pravachans Size Download
रवि- २६-१२-२०१०-Yuva_Sneha 12.59 MB डाउनलोड
रवि- ०७-११-२०१०-Diwali_Special Program 10.76 MB डाउनलोड
रवि- २४-१०-२०१०-Yuva_Sneh_Sunday 4.15 MB डाउनलोड
रवि- १७-१०-२०१०-VijayaDashmi 8.94 MB डाउनलोड
रवि- १०-१०-२०१०-AshwinShuddhaChaturthi 12.70 MB डाउनलोड
रवि- ०३-१०-२०१०-JayantiUtsav 12.09 MB डाउनलोड
रवि- २२-०८-२०१०-YuvaSneha 10.90 MB डाउनलोड
रवि- ०७-०३-२०१०-Soham_Dhyan_Sadhana_Melawa 20.37 MB डाउनलोड
रवि- २८-०३-२०१०-YuvaSneha 4.46 MB डाउनलोडबुधवार


Pravachans Size Download
बुध- २४-०३-२०१०-Ramnavami_Karyakram 10.84 MB डाउनलोड

गुरुवार


Pravachans Size Download
गुरु- ३०-१२-२०१०-सत्संग 7.29 MB डाउनलोड
गुरु- २३-१२-२०१०-सत्संग 7.03 MB डाउनलोड
गुरु- १६-१२-२०१०-सत्संग 6.20 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-१२-२०१०-सत्संग 7.15 MB डाउनलोड
गुरु- १८-११-२०१०-सत्संग 7.48 MB डाउनलोड
गुरु- २५-११-२०१०-सत्संग 7.04 MB डाउनलोड
गुरु- २८-१०-२०१०-सत्संग 7.41 MB डाउनलोड
गुरु- २१-१०-२०१०-सत्संग 6.95 MB डाउनलोड
गुरु- १४-१०-२०१०-सत्संग 6.09 MB डाउनलोड
गुरु- ३०-०९-२०१०-सत्संग 7.14 MB डाउनलोड
गुरु- १६-०९-२०१०-सत्संग 7.35 MB डाउनलोड
गुरु- ०९-०९-२०१०-सत्संग 7.28 MB डाउनलोड
गुरु- २६-०८-२०१०-सत्संग 6.79 MB डाउनलोड
गुरु- १९-०८-२०१०-सत्संग 7.41 MB डाउनलोड
गुरु- २९-०७-२०१०-सत्संग 7.52 MB डाउनलोड
गुरु- १२-०८-२०१०-सत्संग 7.13 MB डाउनलोड
गुरु- ०८-०७-२०१०-सत्संग 7.49 MB डाउनलोड
गुरु- २४-०६-२०१०-सत्संग 6.98 MB डाउनलोड
गुरु- १७-०६-२०१०-सत्संग 6.98 MB डाउनलोड
गुरु- १०-०६-२०१०-सत्संग 7.57 MB डाउनलोड
गुरु- २९-०४-२०१०-सत्संग 7.65 MB डाउनलोड
गुरु- २२-०४-२०१०-सत्संग 7.16 MB डाउनलोड
गुरु- २७-०५-२०१०-सत्संग 7.02 MB डाउनलोड
गुरु- १३-०५-२०१०-सत्संग 7.15 MB डाउनलोड
गुरु- २०-०५-२०१०-सत्संग 8.15 MB डाउनलोड
गुरु- १५-०४-२०१०-सत्संग 7.05 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०३-२०१०-सत्संग 7.22 MB डाउनलोड
गुरु- १८-०३-२०१०-सत्संग 7.80 MB डाउनलोड
गुरु- ११-०३-२०१०-Satsang_Shekhar_Kumbhojkar_Gayan 7.48 MB डाउनलोड
गुरु- २५-०२-२०१०-सत्संग 7.19 MB डाउनलोड
गुरु- २८-०१-२०१०-सत्संग 7.40 MB डाउनलोड
गुरु- १८-०२-२०१०-सत्संग 2.65 MB डाउनलोड
गुरु- २१-०१-२०१०-सत्संग 7.95 MB डाउनलोड
गुरु- १४-०१-२०१०-सत्संग 5.79 MB डाउनलोड


शनिवार


Pravachans Size Download
शनि- २५-१२-२०१०-Anushangik_Sadhana 7.11 MB डाउनलोड
शनि- ११-१२-२०१०-Pravachan 6.21 MB डाउनलोड
शनि- २७-११-२०१०-Anushangik_Sadhana 7.35 MB डाउनलोड
शनि- ०९-१०-२०१०-Pravachan 7.20 MB डाउनलोड
शनि- २५-०९-२०१०-Bhavsumane 6.51 MB डाउनलोड
शनि- ११-०९-२०१०-Pravachan 6.73 MB डाउनलोड
शनि- २८-०८-२०१०-Anushangik_Sadhana 15.79 MB डाउनलोड
शनि- १४-०८-२०१०-Pravachan 7.02 MB डाउनलोड
शनि- १०-०७-२०१०-Pravachan 6.46 MB डाउनलोड
शनि- २६-०६-२०१०-Anushangik_Sadhana 7.17 MB डाउनलोड
शनि- १२-०६-२०१०-Pravachan 7.16 MB डाउनलोड
शनि- २२-०५-२०१०-Anushangik_Sadhana 7.21 MB डाउनलोड
शनि- ०८-०५-२०१०-Pravachan 5.32 MB डाउनलोड
शनि- १०-०४-२०१०-Pravachan 7.17 MB डाउनलोड
शनि- २७-०३-२०१०-Anushangik_Sadhana 6.56 MB डाउनलोड
शनि- २३-०१-२०१०-Anushangik_Sadhana 6.70 MB डाउनलोड